Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökande. Dvs. det
företag eller den organisation som söker
tillståndet.

Ansökan om serveringstillstånd är avgiftsbelagd.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten en dag 3100 kr.
Tillfälligt tillstånd till allmänheten mer än en dag 4900 kr.
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Bolagsnamn     
Adress     
Postadress          
Telefon       
E-post     
Kontaktperson     
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->