Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
Uppgifter om sökande Här lämnar du uppgifter om sökande. Dvs. det
företag eller den organisation eller enskild firma som ansöker
om tillstånd.

Ansökan är avgiftsbelagd. Ansökningsavgiften till slutet
sällskap upp till 3 dagar 1200 kr (varav 600 kr avser tillsynsavgift),
mer än 3 dagar 1800 kr (varav 1200 kr avser tillsynsavgift).
    
Organisationsnummer     
Bolagstyp
Namn     
Adress     
Postadress          
Telefon       
Epost     
Kontaktperson     
Behörig firmatecknare
Personnummer / Namn
1                
2              
         
         
Avbryt
Skicka in->