Bekräfta information. Du måste betala en ansökningsavgift och skicka in kvittot innan ansökan kan behandlas.     Avgiften är för närvarande 10 000 kr. Betalning görs till: Tillståndsenheten Malmö stad bankgiro 5089-5812 (ange refnr:8535).
Exempel på handlingar som ska bifogas ansökan. Komplett lista visas i steg 5.
Visa Hjälptext 

Behörig firmatecknare Visa Hjälptext