Ansökan om serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd/ändrad driftsform

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd. Ett tillstånd som gäller tillsvidare. Om din restaurang byter ägare (nytt organisationsnummer) ska du söka ett nytt tillstånd. Läs gärna ansökningsanvisningar innan du ansöker.

Serveringstillstånd för catering eller festvåning

Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma sätt som för restauranger. Tillstånd för catering gäller endast slutet sällskap.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för tillfällig servering av alkohol till allmänheten. Ett serveringtillstånd som gäller under en eller flera dagar.

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du ska arrangera en personalfest eller föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

Komplettera ansökan

Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument som du redan skickat in.

Ändringar i gällande serveringstillstånd

Här kan du som redan har ett befintligt serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet. Det kan gälla t.ex. ändrade serveringstider eller utökade ytor. Använd det användarnamn och lösenord du fått från tillståndssenheten för att logga in.