Välkommen till tillståndsenhetens E-tjänster     

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsenheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
  - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande och/eller styrelse
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker
  - Upphörande av serveringstillstånd

Serveringsansvarig personal 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Anmälan till utbilding 
Du som har ett serveringstillstånd i Malmö stad kan anmäla personal till tillståndsenhetens utbildningar.

Restaurangregister 
Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter. Man kan även se vilka som är anmälda som serveringsansvariga.

Hantering av lämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
Dina/era personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om hur Malmö stad behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Malmö stads webbplats: malmo.se/personuppgifter