Hur blir jag webbkund ?

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i Malmö stad.

För att bli webbkund, fyll i och skicka tillbaka en e-fullmakt som finns här. Tillståndshavare utser själv vem de önskar ska ansvara för webbtjänsten. Det går att utse mer än en webbkund per serveringsställe.