Restaurangregister - Malmö stad
 Sökning 
 Sökresultat 
 Restauranginfo 
Restaurang information
Smak Sak Restaurang nr
Skruvgatan 5 12808030
211 24  Malmö

Ägar information
Logistic & Food Malmö AB Organisations nr
Skruvgatan 5 559245-5355
211 24  Malmö

Gällande serveringstillstånd
Tillståndet avser Servering till Alkoholdrycker
 Året-runt servering  Allmänheten  Sprit    
Årligen under perioden  Slutet sällskap  Vin    
-  Starköl    
 AJA-Drycker
Under perioden Servering
- Uteservering Minibarer
Pausservering Room service
Trafikservering Prövotid
 Catering

11:00 - 01:00

Alla dagar

Avser cateringverksamhet till slutna sällskap