Restaurangregister - Malmö stad
 Sökning 
 Sökresultat 
 Restauranginfo 
Restaurang information
Mat och Vin, Slottsparken Restaurang nr
Kung Oscars väg 3 12803180
211 33  Malmö

Ägar information
Mat o Vin Slottsparken AB Organisations nr
c/o Marie Skogström 556430-6057
21133  Malmö

Gällande serveringstillstånd
Tillståndet avser Servering till Alkoholdrycker
 Året-runt servering  Allmänheten  Sprit    
Årligen under perioden  Slutet sällskap  Vin    
-  Starköl    
 AJA-Drycker
Under perioden Servering
- Uteservering Minibarer
Pausservering Room service
Trafikservering Prövotid
 Catering

11:00 - 02:00

11:00 - 01:00 Avser uteservering
11:00 - 01:00 Avser cateringverksamhet till slutna sällskap
Tillståndet för uteservering förutsätter gällande tillstånd enligt ordningslagen från polismyndigheten och begränsas av däri lämnade tider och villkor.