Restaurangregister - Malmö stad
 Sökning 
 Sökresultat 
 Restauranginfo 
Restaurang information
Mat och Vin, Slottsparken Restaurang nr
Kung Oscars väg 3 12 80 318 0 01
211 33  Malmö

Ägar information
Mat o Vin på Stolpaberga AB Organisations nr
Barometergatan 46 556430-6057
211 17  Malmö

Gällande serveringstillstånd
Tillståndet avser Servering till Alkoholdrycker
 Året-runt servering  Allmänheten  Sprit    
Årligen under perioden  Slutet sällskap  Vin    
-  Starköl    
 AJA-Drycker
Under perioden Servering
- Uteservering Minibarer
Pausservering Room service
Trafikservering Prövotid
 Catering

11:00 - 02:00

11:00 - 01:00 Avser uteservering
11:00 - 01:00 Avser cateringverksamhet till slutna sällskap
Tillståndet för uteservering förutsätter gällande tillstånd enligt ordningslagen från polismyndigheten och begränsas av däri lämnade tider och villkor.

Serveringsansvarig personal
Namn
Axelsson Fredrik
Johan Winberg
Lotta Borgenlöv
Löwenberg Emil
Nordin Nilsson, Elisabeth
Olgård Lisa
Skogström, Marie