Anmälan om upphörande

Uppgifter om ägaren
Information.
Här lämnar du uppgifter om ägaren. Dvs det företag, organisation eller privatperson som äger butiken/försäljningsstället.
Uppgifter om försäljningsstället
Här lämnar du uppgifter om försäljningsstället. Har det skett ägarbyte och ni vet vem den nya ägaren är, notera det i nästa steg.
Försäljning
Visa Hjälptext
Typ av försäljning som ska upphöra Visa Hjälptext