E-tjänster för tobak, folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Ansökan om tobakstillstånd

Från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd för försäljning av tobak.

Ansökan kan gälla:

Anmälningar

Om du säljer folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Om du säljer din butik eller slutar sälja folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till kommunen. Får du ändrade kontaktuppgifter ska du också meddela kommunen.

Redovisning av egenkontrollprogram

Du som säljer folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbeshållare ska i samband med ansökan/anmälan bifoga ditt egenkontrollprogram.
Om du har gjort om ditt egenkontrollprogram, kan du skicka in det genom att klicka på länken nedan.

Försäljningsställen

Du kan använda registret för att söka fram uppgifter om försäljningsställen.

Hantering av personuppgifter

Hantering av lämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Dina/era personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om hur Malmö stad behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Malmö stads webbplats: malmo.se/personuppgifter.